תרמית האבולוציה

הורד את הספר

Download (DOC)
Download (PDF)
תגובות

פרקי הספר

< <
19 / total: 23

פרק שישה עשר
מסקנה: אבולוציה היא תרמית

 

קיימות עוד ראיות רבות, כמו גם עקרונות מדעיים, אשר פוסלים את תקפות האבולוציה, אולם יריעת הספר קצרה מלהכיל את כולם. מכל מקום, די בראיות שהוצגו כדי לחשוף אמת חשובה ביותר: למרות שתיאורית האבולוציה עטופה באצטלה של מדע, אין היא אלא תרמית: תרמית שזוכה לתמיכה רק לתועלתה של הפילוסופיה המטריאליסטית ; תרמית המבוססת לא על מדע כי אם על שטיפת מוח, על תעמולה, ועל מרמה.

ניתן לסכם את כל הממצאים שהוצגו עד כה באופן הבא:

תיאורית האבולוציה מתמוטטת

תיאורית האבולוציה הינה תיאוריה שכושלת כבר בצעדה הראשון. הסיבה היא שאבולוציוניסטים אינם מסוגלים להסביר אפילו את היווצרותו של חלבון בודד. חוקי ההסתברות וכמוהם גם חוקי הפיסיקה והכימיה אינם מציעים כל סיכוי להיווצרות מקרית של חיים.

האם נוכח העובדה שאין כל סיכוי שחלבון בודד שנוצר במקרה יוכל להתקיים, ייתכן שמיליוני חלבונים כאלה יתלכדו זה לזה ברצף נכון כדי לייצר את התא של יצור חי? ושמיליארדי תאים יצליחו להיווצר ואז להתאחד באופן מקרי כדי ליצור יצורים חיים ; ושמתוכם ייווצרו דגים ; ושחלק מאותם דגים יעברו ליבשה ויהפכו לזוחלים, ולציפורים? שבדרך זו נוצרו כל מיליוני המינים השונים שעל פני האדמה?

גם אם אין הדבר נראה הגיוני לקורא, אבולוציוניסטים מאמינים באגדה זו.

מכל מקום, זוהי אמונה גרידא – נכון יותר, אמונה כוזבת – משום שאין בידם אף לא פיסת ראיה בודדת המאמתת את סיפורם. הם מעולם לא מצאו צורת מעבר כגון יצור שהוא דג/זוחל או זוחל/ציפור. באותו אופן, לא עלה בידם מעולם להוכיח שחלבון, או אפילו מולקולה בודדת של חומצת אמינו המרכיבה חלבון, יכלו להיווצר תחת מה שמכונה על ידם התנאים של כדור הארץ הבראשיתי ; הם לא הצליחו לעשות זאת אפילו במעבדותיהם המצוידות במיטב השכלולים. להיפך, כל מאמץ שנעשה על-ידי האבולוציוניסטים עצמם רק ממחיש ששום תהליך אבולוציה לא התרחש מעולם, ואף לא יכול היה להתרחש מעולם על פני האדמה.

תיאורית האבולוציה לא תוכל להתאמת גם בעתיד

אבולוציוניסטים יכולים רק להתנחם בדמיונות שווא, שעם חלוף הזמן, יפתור המדע בדרך כלשהי, את כל הדילמות הללו. אולם האפשרות שהמדע יאמת אי פעם את הטענה חסרת היסוד והבלתי הגיונית הזו אינה יכולה לבוא בחשבון, ואין זה משנה כמה שנים יחלפו. להיפך. ככל שהמדע מתקדם, הוא רק מבהיר יותר את הבלי טענותיהם של אבולוציוניסטים.

כך היו פני הדברים עד כה. תגליות של יותר ויותר פרטים על המבנה ועל התפקודים של התא החי, סיפקו שפע של הבהרות לכך שהתא איננו תרכובת פשוטה שנוצרה באקראי, כפי שנתפס בהבנה הביולוגית הפרימיטיבית שהתקיימה בתקופתו של דארווין.

אל מול סיטואציה כה ברורה מאליה, הכחשת עובדת הבריאה, ביסוס מוצא החיים על צירופי מקרים בלתי סבירים לחלוטין והגנה עיקשת על טענות אלו, עשויים להוות בהמשך מקור להשפלה גדולה. ככל שטיבה האמיתי של תיאורית האבולוציה נחשף יותר והציבור שב לראות את האמת, לא ירחק היום בו חסידי האבולוציה הקנאים וצרי האופק יסתירו עצמם ולא יראו פניהם בציבור.

המכשול הגדול ביותר בפני האבולוציה: נפש

יש מינים רבים בעולם שדומים זה לזה. לדוגמה, עשויים להיות יצורים חיים רבים הדומים לסוס או לחתול, וחרקים רבים הנראים דומים זה לזה. קווי דמיון אלו אינם מפתיעים איש.

לעומתם, קווי הדמיון השטחיים בין האדם לבין הקוף מצליחים למשוך תשומת לב גדולה מדי. לעתים התעניינות זו כה מרחיקת לכת עד שהיא מביאה אנשים להאמין בתזה השקרית של אבולוציה. לאמתו של דבר, קווי הדמיון השטחיים בין האדם לבין הקוף אינם מעידים על דבר. גם חיפושית הקרנף והקרנף חולקים ביניהם קווי דמיון שטחיים מסוימים, אולם יהיה זה מגוחך לנסות לבסס איזשהו סוג של קשר אבולוציוני, על יסוד דמיון זה, בין שני יצורים אלו שהאחד חרק והאחר יונק.

זולת הדמיון השטחי, לא ניתן לומר על קופים שהם קרובים יותר לאדם מאשר ליונקים אחרים. למעשה, אם רמת האינטליגנציה מושמת על כף המאזניים, הרי שדבורים המייצרות את המבנה הגיאומטרי המופלא של חלת הדבש, או העכביש שבונה את הפלא ההנדסי של הקורים, יכולים להיחשב לקרובים יותר לאדם, ובמובנים מסוימים, אפילו להתעלות מעליו.

ישנו הבדל גדול מאוד בין אדם לבין קוף, בלי קשר לדמיון החיצוני גרידא. קוף הינו בעל חיים ואינו שונה מסוס או מכלב בהתחשב ברמת המודעות שלו. האדם, לעומתו, הינו ישות מודעת, בעלת רצון חזק, שיכולה לחשוב, לדבר, להבין, להחליט ולשפוט. כל המאפיינים האלו הינם תפקודי הנפש שהאדם התברך בה. הנפש הינה ההבדל החשוב ביותר החוצץ, בפער ענק, בין האדם ובין יתר היצורים. שום דמיון פיסי אינו יכול לגשר על פער זה בין האדם ובין כל יצור חי אחר. הדבר החי היחיד בעל נפש ביקום הוא האדם.

האל בורא על פי רצונו

אילו התרחשו הדברים כפי שהם שמוצעים על ידי אבולוציוניסטים האם הייתה לכך חשיבות? כלל לא. הסיבה לכך היא שכל שלב שמוצג על-ידי תיאורית האבולוציה ומבוסס על צירוף מקרים, יכול היה לקרות רק כתוצאה של נס. גם אם החיים באמת החלו להיווצר בהדרגה דרך רצף שלבים שכזה, כל שלב מתקדם יכול היה להתחולל רק בעזרת רצון מודע. אין זה רק בלתי סביר שאותם שלבים התרחשו בצורה מקרית. זה בלתי אפשרי.

אם מסופר שמולקולת חלבון נוצרה בתנאי האטמוספרה הקדמוניים, יש לזכור שכבר הוכח על פי חוקי ההסתברות, הביולוגיה, והכימיה שהדבר לא יכול היה לקרות בצורה מקרית. אך אם חייבים להניח שהיא נוצרה, אזי אין שום ברירה אלא להודות שהיא חייבת את קיומה לרצון של בורא. אותו היגיון חל על ההשערה הכוללת שמועלית על-ידי אנשי האבולוציה. לדוגמה, אין כל ראיה פליאונטולוגית ואף לא הצדקה פיסית, כימית, ביולוגית או לוגית, שמוכיחות כי דג עבר מן הים ליבשה ויצר את בעלי החיים שוכני היבשה. אולם אם אדם חייב להאמין שדגים טיפסו על היבשה והפכו לזוחלים, טוען הטענה צריך גם לקבל את קיומו של בורא המסוגל ליצור כל מה שהוא רוצה ולהביא לקיומו של כל דבר באומרו רק את המילה- הייה! כל הסבר אחר לנס שכזה יהווה מיסודו סתירה עצמית והפרה של חוקי התבונה.

המציאות ברורה כשמש. כל חיים הינם תוצר של תכנון מושלם ושל בריאה נעלה. הדבר מספק בתורו ראיה מוחשית לקיום של בורא, בעליו של כוח, ידע, ואינטליגנציה אינסופיים.

בורא זה הוא האל, אדון השמיים והארץ, וכל מה שביניהם..

ועידות "הקרן למחקר מדעי" (SRF ):
פעילויות של עדכון הציבור בנוגע לאבולוציה

הקרן למחקר מדע, SRF

תעמולת האבולוציה, אשר תפסה תאוצה לאחרונה, מטילה איום רציני על אמונות לאומיות ועל ערכים מוסריים. ״הקרן למחקר מדעי״ שמודעת היטב לעובדה זו, נטלה על עצמה להעביר לציבור הטורקי מידע על האמת המדעית של החומר.

 

ועידת איסטנבול, הוועידה הראשונה

הקרן למחקר מדע, SRF, duane gish

פרופסור דואן גיש: ״תיעוד המאובנים מפריך את תיאורית האבולוציה ומוכיח שהמינים הופיעו על פני האדמה בצורתם המושלמת. זוהי הוכחה מוחשית לכך שהם נבראו בידי האל.״

הקרן למחקר מדע, SRF, duane gish

המומחה לאבולוציה בעל השם העולמי, פרופ׳ דואן גיש, מקבל את אות הכבוד של ״הקרן למחקר מדעי״ (SRF) מדר׳ נווזט יאלקינטס (Yalcintas), חבר הפרלמנט הטורקי.

הראשונה בסדרת הוועידות הבינלאומיות שאורגנה על-ידי ״הקרן למחקר מדעי״ (srf), התקיימה בשנת 1998. הוועידה כונתה ״התמוטטות תיאורית האבולוציה: עובדת הבריאה״, ונערכה באיסטנבול ב-4 באפריל, 1998. בוועידה שנחלה הצלחה גדולה, נכחו מומחים ידועי שם מרחבי העולם, והיא סיפקה לראשונה במה להעלאת ספקות ולהבאת ראיות מדעיות המפריכות את תיאורית האבולוציה. אנשים מכל פלחי החברה הטורקית נכחו בוועידה, אשר משכה אליה תשומת לב רבה. אלו שלא מצאו מקום באולם, עקבו אחר הוועידה ששודרה בזמן אמיתי במערכת טלוויזיה במעגל סגור שהותקנה מחוץ לאולם.

בוועידה נכחו דוברים ידועי שם מטורקיה ומארצות אחרות. בעקבות נאומי חברי ה-srf, שחשפו את המניעים האידיאולוגים הנסתרים הפועלים בשירות תיאורית האבולוציה, הוצג סרט תיעודי שהוכן על-ידי ה-SRF.

דר׳ דואן גיש (Gish) ודר׳ קנת׳ קמינג (Cumming), שני מדענים בעלי שם עולמי מ״המכון למחקר הבריאה״ בארה״ב, הנחשבים למומחים בביוכימיה ובפליאונטולוגיה, הציגו בעזרת הוכחות מוצקות כי תיאורית האבולוציה חסרת תקפות מדעית כלשהי. במהלך הוועידה, הציג אחד המדענים הטורקיים המוערכים ביותר כיום, דר׳ קבאת באבונה (Babuna) את הפלאים בכל שלב בבריאת המין האנושי, שטלטלו מן היסוד את ״השערת צירוף המקרים״ של האבולוציה.

 

 

ועידת איסטנבול, השנייה

הקרן למחקר מדע, SRF, edward boudreaux

פרופסור אדוארד בודרוקם: ״העולם שאנו חיים בו על חוקי הטבע שלו נוסד באופן מדויק מאוד על-ידי בורא לטובת כולנו, בני

הוועידה הבינלאומית השנייה בסדרה התקיימה שלושה חודשים אחר כך, ב-5 ביולי, 1998, באולם הוועידות של "Cemai Resit Rey", גם הפעם באיסטנבול. ששת הדוברים האמריקנים ודובר טורקי אחד הציגו כיצד הדארוויניזם נפסל על-ידי המדע המודרני. אולם הוועידה בעל אלף מקומות ישיבה, התמלא עד אפס מקום בקהל של מאזינים מרותקים.

להלן סיכום אודות הדוברים ותוכן הנושאים:

פרופסור מייקל פ. ג׳ירארד (Girouard): בהרצאתו, ״האם קיימת אפשרות שהחיים יופיעו בצורה מקרית?״, ג׳ירארד, פרופסור לביולוגיה מאוניברסיטת דרום לואיזיאנה, הסביר באמצעות דוגמאות שונות את מורכבות החלבונים, יחידות היסוד של החיים, והסיק שהאפשרות היחידה שלהם להתחיל להתקיים היא רק כתוצאה של תכנון מיומן.

דר׳ אדוארד בודרוקס (Boudreaux) פרופסור לכימיה מאוניברסיטת ניו-אורלינס, ציין בהרצאתו, ״התכנון בכימיה״ שכמה אלמנטים כימיים אורגנו בהכרח באופן מכוון על-פי אמות מידה מסוימות, כדי שהחיים יוכלו להתקיים.

הקרן למחקר מדע, SRF, david menton

פרופסור דיוויד מבטון: ״לאורך שלושים שנה אני בוחן את המאפיינים האנטומיים של יצורים חיים. מה שראיתי הינו תמיד עדות לבריאה של אלוהים.״

פרופסור קארל פליירמנס (Fiiermans): מדען אמריקני מפורסם ופרופסור למיקרו-ביולוגיה באוניברסיטת אינדיאנה, עורך מחקר בחסות משרד ההגנה האמריקני על ״נטרול ההרס בידי חיידקים״, שבאמצעותו הוא מפריך את טענות האבולוציוניסטים ברמה המיקרו-ביולוגית.

פרופסור לביוכימיה אדיפ קהה (Keha) היה הדובר הטורקי היחיד בוועידה. הוא הציג אינפורמציה בסיסית על התא והדגיש באמצעות ראיות מבוססות שהתא יכול היה להתחיל להתקיים רק כתוצאה של בריאה מושלמת.

הקרן למחקר מדע, SRF, carl fliermans

פרופסור קארל פליירמנם: ״ביוכימיה מודרנית מוכיחה שיצורים מתוכננים בצורה נפלאה ועובדה זו לבדה מוכיחה את קיומו של הבורא.״

פרופסור דיוויד מנטון (Menton): פרופסור לאנטומיה באוניברסיטת וושינגטון, בחן בהרצאה שלוותה במצגת מעניינת את ההבדלים בין האנטומיה של נוצות ציפורים ובין זו של קשקשי זוחלים, והוכיח את חוסר התקפות של ההשערה כי ציפורים התפתחו מתוך זוחלים.

פרופסור דואן גיש (Gish): פרופסור אבולוציוניסט, מומחה בעל שם עולמי, הרצה בנושא ״מוצא האדם״, והפריך את התזה של אבולוצית האדם מן הקוף.

פרופסור ג׳ון מורים (Morris), נשיא המכון למחקר הבריאה (icr), וגיאולוג נודע, הציג בהרצאתו את המחויבות האידיאולוגית והפילוסופית שמונחת בשורשי תיאורית האבולוציה. הוא המשיר והסביר שתיאוריה זו הפכה לדוגמה ושחסידיה מאמינים בדארוויניזם בלהט דתי.

דרך הרצאות אלו, נוכח הקהל להבין שהאבולוציה הינה אמונה דוגמאטית המופרכת על-ידי המדע בכל היבטיה. גם תערוכת התמונות שכונתה ״התמוטטות תיאורית האבולוציה: עובדת הבריאה״, שאורגנה על-ידי ״הקרן למחקר מדעי״ והוצגה בכניסה לאולם הוועידה, משכה תשומת לב רבה. התערוכה הכילה 35 תמונות, כל אחת מהן מבליטה טענה בסיסית של אבולוציה או הוכחת בריאה.

 

 

ועידת אנקרה, הוועידה השלישית

הוועידה הבינלאומית השלישית בסדרה התקיימה ב-12 ביולי, 1998, במלון שרתון באנקרה. המשתתפים האמריקנים בוועידה זו, ודובר טורקי אחד הציגו ראיות ברורות ומוצקות לכך שהדארוויניזם הופרך על-ידי המדע המודרני.

למרות שאולם הוועידה תוכנן להכיל קהל של כאלף איש, מספר המשתתפים בוועידה עלה על אלפיים וחמש מאות. מסכים הוצבו מחוץ לאולם הוועידה עבור אותם אנשים שלא מצאו בו מקום ישיבה. תערוכת התמונות שכונתה ״התמוטטות תיאורית האבולוציה: עובדת הבריאה״ והוצגה בסמוך לאולם, משכה אף היא תשומת לב ניכרת. בסיום הוועידה זכו הדוברים לתשואות רמות, דבר שהוכיח עד כמה הציבור נכסף להארה ביחס למציאות המדעית הנוגעת לתרמית האבולוציה ולעובדת הבריאה.

בעקבות הצלחת ועידות בינלאומיות אלו, החלה הקרן למחקר מדעי (srf) לארגן ועידות דומות בכל רחבי טורקיה. רק בין חודש אוגוסט 1998 לבין סוף שנת 2005, התקיימו 2,800 ועידות ב-72 ערים וב-150 מחוזות בטורקיה. srf ממשיך לערוך את ועידותיו באזורים שונים במדינה. כמו כן, SRF מקיים ועידות באנגליה, בהולנד, בברוניי, במלזיה, באינדונזיה, בסינגפור, באזרביג׳אן, בארצות הברית ובקנדה.

 

19 / total 23
You can read Harun Yahya's book תרמית האבולוציה online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | הפוך לדף הבית שלך | Add to favorites | RSS Feed
כל החומרים ניתנים להעתקה, להדפסה ולהפצה ע"י הפניה לאתר זה.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 הרון יחיא. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net